Pitch it well !

Pablo van Gastel

Pitch it well

To pitch = stellen-poseren-neerzetten. Een engelse term met een licht competitieve toon voor bureaus, hoewel ik het vooral zie als een zoektocht naar een match van een opdrachtgever met meerdere partijen. Ik prefereer dan ook het woord kennismaking

nu: gelooft alleen in een goed georganiseerde manier van kennismaken. Hier 4 tips daarvoor:

1. Type Vraag

Wees duidelijk om wat voor vraag het gaat. Wil je een idee over de kosten van een project ? en wil je meerdere partijen vragen. Met een goede briefing kan dat het begin van een bureau kennismaking zijn.

Wil je een kennismaking middels een presentatie van het bureau, hun way of working, de mensen en relevante ervaring ?

Wil je de visie van een bureau op je probleem. Dat kan een goede indicator van de strategische kracht van een bureau zijn.

Of wil je dat het bureau met een aantal oplossingen komt, de creatieve kracht. Overigens kan je creatieve kracht niet beoordelen zonder inzicht in kosten en strategische kracht

Ben je op zoek naar een bureau voor een paar projecten of een strategische langdurige relatie ?

2. Zoek slim

Er zijn vele middelen om met diverse bureaus contact te krijgen

Verzamel met een duidelijke vraag relevante bureaus of mensen via je contacten, via cases die je hebt gezien in de markt, op vakwebsites of -bladen. Pas op met algemene vragen op linkedin , zoals "wie kent een goed bureau" , want veel connecties geven je allerlei tips uit eigenbelang en niet in jouw belang. Voordat je het weet staat je mailbox vol met contactpersonen van irrelevante bureaus.

Stel je eerste vragen per mail of telefoon en nodig in tweede instantie bureaus uit voor een nadere kennismaking

3. Bepaal tevoren de criteria en het proces

Geef duidelijk aan waar je op gaat beoordelen; Welke factoren bepalen voor jou of een bureaurelatie succesvol kan zijn ? En welke zijn het belangrijkst ?

Ervaring in de markt ? Strategisch inzicht en advieskracht ? Creatie ? Account ? Kosten ? Mensen ? Blijven dezelfde mensen ook in de toekomst beschikbaar voor het account. Spreek samen een proces af met de stappen in de kennismaking; kennismaking- briefing - debriefing-budget-strategische presentatie-creatieve presentatie-next steps

Zonnatura hechtte veel belang aan de strategische kennis van haar bureau in een recente pitch. link

4. Bepaal tevoren het budget

Afhankelijk van de vraag zal een bureau tijd besteden aan beantwoording van je vragen. Geef hiervoor duidelijk een budget aan. Het bureau kan aangeven wat hun budget is en ook aangeven hoeveel ze bereid zijn te investeren in een kennismakings opdracht. Zo weet je in hoeverre je matcht met het bureau voor nu en de toekomst. Een bureau wat nu veel investeert in een kennismaking doet dat niet altijd ook in de toekomst. Een (tijdelijk) matig bezet bureau kan onevenredig veel tijd investeren. En zorg voor een realistisch budget; If you give peanuts, you get monkeys, zeker op lange termijn !