Privacystatement en cookiebeleid

Overzicht

Bedankt voor uw bezoek aan de website nu:amsterdam ("Website"), eigendom van en beheerd door nu:amsterdam b.v. ("nu:amsterdam", "wij", "ons", "onze" of andere soortgelijke voornaamwoorden). Uw privacy is een serieuze zaak voor ons en we hebben dit privacybeleid ("Privacybeleid") opgesteld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beveiligen. Door de Website te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid. Dit privacybeleid is opgenomen in en maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van nu:amsterdam, die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website in het algemeen.

 • Inhoudsopgave
 • Welke informatie verzamelen we?
 • Hoe gebruiken wij uw informatie?
 • Hoe delen we uw informatie?
 • Een speciale opmerking over minderjarigen
 • Cookies en andere technologieën
 • Do not track
 • Websites, inhoud en bronnen van derden
 • Veiligheid
 • Privacybeleid Updates
 • Neem contact met ons op

Welke informatie verzamelen we?

Informatie die u ons verstrekt. Wanneer u onze Website gebruikt of een CV indient, of wanneer u een vraag via de Website stelt, kunt u ons informatie verstrekken die u of uw contacten identificeert ("persoonlijke informatie"), zoals:

 • Uw volledige naam, adres, e-mailadres, andere informatie die u als persoon kan identificeren.
 • Uw CV, met mogelijk uw arbeidsverleden en andere relevante informatie.
 • Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in forums, chats of blogs.
 • Informatie die we automatisch van u verzamelen. Wanneer u de Website gebruikt, kunnen wij ook informatie verzamelen over uw gebruik van de Website en het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website die op u betrekking heeft, maar op zich niet u ("niet-persoonlijke informatie") zoals uw:
 • IP-adres en locatie (land).
 • Browser-informatie (inclusief browsertype, mogelijkheden en taal).
 • Besturingssysteem.
 • Datum en tijd waarop u de website hebt bezocht.
 • Informatie over het gebruik van de website, inclusief de paden die u neemt als u van de ene website of webpagina naar een andere website of webpagina gaat (d.w.z. uw "click stream"-activiteit).

Voor zover nu:amsterdam uw persoonlijke informatie koppelt aan niet-persoonlijke informatie in onze database, zullen wij alle bijbehorende informatie behandelen als persoonlijke informatie onder dit privacybeleid.

Hoe gebruiken wij uw informatie?

nu:amsterdam (en onze serviceproviders) kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken:

 • Om de functies en functionaliteit van de website u aan te bieden.
 • Om uw kandidatuur te overwegen voor een baan.
 • Om u te identificeren als afzender en om uw e-mails te verwerken.
 • Reageren op vragen en opmerkingen.
 • Om de Website voor u te verbeteren, aan te passen en om de algehele Website-ervaring voor alle Website-gebruikers te verbeteren.
 • Voor het uitvoeren van specifieke acties die u kunt aanvragen.
 • Voor account-validatie doeleinden.
 • Voor analyse en trending doeleinden.

Hoe delen we uw informatie?

nu:amsterdam kan uw persoonlijke gegevens delen in verband met:

Werking van de Website: Wij delen uw persoonlijke informatie met derden waar nodig om u de Website en zijn functies en functionaliteit te kunnen aanbieden.

Uw verzoeken: wij delen uw persoonlijke informatie met een derde partij wanneer u ons daarom vraagt.

Bedrijfsoverdrachten: Als een derde partij alle of vrijwel alle activa van nu:amsterdam verwerft, kunnen uw persoonlijke gegevens en alle andere informatie die we hebben verzameld in verband met de Website, worden overgedragen aan die derde partij als onderdeel van ons bedrijfsvermogen. Ook als een faillissement of een reorganisatieprocedure door of tegen ons wordt ingesteld, kan al dergelijke informatie als een van onze activa worden beschouwd en worden verkocht of overgedragen aan derden.

Juridische doeleinden en bescherming van nu:amsterdam en anderen: wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens met derden te delen indien dit wettelijk verplicht is, of als wij van mening zijn dat dergelijke actie noodzakelijk is om: (1) te voldoen aan de vereisten van de wet of voldoen aan een juridische procedure die ons wordt aangespannen; (2) onze wettelijke rechten of eigendom, de website of onze gebruikers te beschermen of te verdedigen; of (3) te onderzoeken, voorkomen of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, of schendingen van de gebruiksvoorwaarden van nu:amsterdam.

Serviceproviders: we maken gebruik van externe serviceproviders, inclusief maar niet beperkt tot onze filialen, om namens ons bepaalde services uit te voeren, zoals het verwerken, opslaan, onderhouden en verzenden van gegevens, het verwerken en uitvoeren van e-mail en andere promotiecampagnes, en het bieden van marketingondersteuning, webanalyse en data-analyse. We kunnen uw persoonlijke informatie aan deze externe dienstverleners verstrekken wanneer de informatie nodig is om hun taken uit te voeren. Deze externe dienstverleners zijn contractueel beperkt in het gebruik van uw informatie voor enig ander doel en vereist om te voldoen aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de informatie die zij ontvangen.

Overheidsinstanties: wij zullen uw persoonlijke informatie aan derden bekendmaken als dit wettelijk verplicht is.

Zoals anders toegestaan door de wet. We kunnen uw persoonlijke informatie aan derden bekendmaken, zoals anders toegestaan door de toepasselijke wetgeving. We kunnen uw niet-persoonlijke informatie en uw verzamelde persoonlijke informatie delen met onze bestaande of potentiële zakenpartners, sponsors en adverteerders om het gebruik van de website door onze gebruikers te beschrijven.

We kunnen demografische gegevens die we van de website-gebruikers verzamelen, ook samenvoegen tot verzamelde gegevens voor dezelfde doeleinden. We behouden ons het recht voor om niet-persoonlijke informatie die op de website is verzameld met derden te gebruiken en te delen voor elk wettig doel.

Een speciale aantekening over minderjarigen

De Website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door personen die ten minste 18 jaar oud zijn en die volledig bekwaam en bevoegd zijn om dit Privacybeleid te aanvaarden en er zich wettelijk aan te binden. Eveneens hebben we niet de intentie persoonlijke informatie te verzamelen van personen van wie we weten dat deze jonger zijn dan 13 jaar.

Cookies en andere technologieën

Cookies. nu:amsterdam maakt gebruik van cookie-technologie als onderdeel van de statistische rapportage van de website en voor andere doeleinden met betrekking tot het beschikbaar stellen van de website. Een cookie is een klein stukje informatie dat wordt verzonden door een website die door de browser van uw computer op uw harde schijf wordt opgeslagen. Het bevat informatie die een website nodig kan hebben om uw ervaring te personaliseren. We kunnen ook cookies gebruiken om vast te stellen of u bent aangemeld bij een Website-account.

 • Google Analytics "_ga" en "_gat_UA-41461871-1": Google Analytics gebruikt cookies om gebruikersinteracties op websites te meten. Zie: https://developers.google.com/...

Als u wilt, kunt u uw browser configureren om alle cookies te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer een cookie is ingesteld. Elke browser is anders, dus kijk in het menu "Help" van uw browser voor informatie over het wijzigen van uw cookie- en privacy-voorkeuren. Voor meer informatie over HTTP-cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, of beperkt u de categorieën cookies die u wilt accepteren, kunt u de informatie raadplegen op www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Als u cookies afwijst, kan de Website een beperkte functionaliteit hebben.

Do Not Track

nu:amsterdam onderneemt momenteel geen acties om te reageren op Do Not Track-signalen omdat er nog geen uniforme technologische standaard is ontwikkeld. We blijven nieuwe technologieën beoordelen en kunnen een standaard implementeren zodra deze is gemaakt.

Websites, inhoud en bronnen van derden

Houd er rekening mee dat wanneer u de Website gebruikt, u via links of andere middelen kunt worden geleid naar websites, inhoud en bronnen van derden die niet zijn gelieerd aan de Website. Deze websites, inhoud en bronnen van derden kunnen hun eigen cookies naar bezoekers verzenden, gegevens verzamelen of vragen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en in te zetten op andere manieren dan in dit privacybeleid is uiteengezet. Het privacybeleid van deze websites, inhoud en bronnen van derden kan sterk verschillen van ons Privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy-praktijken van de aanbieders van deze andere websites, inhoud en bronnen en kunnen de veiligheid van al uw persoonlijke informatie die hier wordt verzameld, gebruikt of gedeeld, niet garanderen.

Veiligheid

nu:amsterdam zal redelijke stappen ondernemen om de veiligheid en integriteit van alle persoonlijke informatie die aan deze Website wordt verstrekt te beschermen. Vanwege de inherente aard van internet als een open mondiaal communicatiemiddel, kunnen we echter niet garanderen dat informatie, tijdens transmissie via internet of wanneer opgeslagen op ons systeem of anderszins in onze zorg, absoluut veilig is voor inbraak door anderen, zoals hackers. Wij zijn niet aansprakelijk voor openbaarmaking van uw gegevens als gevolg van fouten of ongeoorloofde handelingen van derden tijdens of na verzending.

Privacybeleid Updates

Van tijd tot tijd kunnen we dit Privacybeleid herzien om rekening te houden met initiatieven van de industrie, wijzigingen in de wet of technologie of wijzigingen in onze privacy-praktijken. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u op de hoogte brengen van die wijzigingen door: (1) een kennisgeving op de website te plaatsen of (2) andere acties onder de gegeven omstandigheden te ondernemen (inclusief het plaatsen van de herziene versie van dit privacybeleid online). U wordt aangemoedigd om dit Privacybeleid periodiek te herlezen en de "Ingangsdatum" onder aan dit Privacybeleid voor de meest recente versie te controleren om uzelf te informeren over hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u de Website gebruikt. Door de website te blijven gebruiken na een kennisgeving van wijziging of een update van de ingangsdatum, wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Privacybeleid, zoals het van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk, ga dan niet verder met de Website.

Neem contact met ons op

Contact opnemen met nu:amsterdam over uw privacy-kwesties en vragen Als u vragen of opmerkingen heeft over onze privacy-praktijken, kunt u hier contact met ons opnemen.

Ingangsdatum - 25-05-2018

PRIVACY GEBRUIKSVOORWAARDEN © 2018

Silodam 307, 1013 AW Amsterdam

+316 30 38 24 79, pablo@nuamsterdam.nl

+316 - 55 25 33 44, oswin@nuamsterdam.nl